Fundation and assembly

Fundation

De bodem waarop de serre komt te staan moet vlak en stabiel zijn. De Alton serres worden op een aluminium kader gemonteerd dat bevestigd wordt aan een betonfundering met behulp van pluggen en vijzen.

Deze fundering kan zich beperken tot een strook van om en bij de 20 cm breedte rond om rond en met een diepte tussen 30 en 40 cm.  Bij bestelling krijgt u een funderingsplan dat overeenstemt met de afmetingen van uw serre.

Assembly

De tuinkassen worden los geleverd, het glas in bulk en al de rest in kartonnen verpakking.  Alle elementen van de structuur moeten vergaard worden aan de hand van pen- en gat-verbindingen.  Hoewel dit wat werk voorstelt, is de montage op zich eenvoudig.  De serres worden geleverd met uitgebreide engelstalige montage-instructies. De Alton serres zijn opgevat als kits voor zelfplaatsing.  Indien u dit niet ziet zitten, kunnen we voor de montage instaan.  Contacteer ons voor een indicatieve offerte.

Orientation

Om optimaal van uw serre te kunnen genieten, houdt u best rekening met volgende punten:

  • Een optimale oriëntatie is zuidwest, voorgevel (met deuropening) naar het zuiden. Door de lange zijde van de serre (= grootste glasoppervlak) naar het oosten en westen te richten zal de serre gelijkmatiger opwarmen en afkoelen.  Tenzij u ook veel uw serre wil benutten in de winter, dan plaatst u best de lange zijde aan de zuidkant.
  • Als de kas gemakkelijk toegankelijk is vanuit huis zal deze veel meer worden gebruikt.
  • Wat de dakramen betreft, raden we aan om deze aan de tegenovergestelde kant te plaatsen van de gebruikelijke windrichting, dit om te vermijden dat bij een plots opkomende wind de serre te veel wind via de dakramen opvangt.